logo 200

5a

5

domek   mapa    

dziewczynka

5b

Sw JS Pelaczar 180

Statut został sporządzony w oparciu o następujące dikumenty:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.02.1999 r. w sprawie ramowych statutów sześcioletniej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola (Dz. U. Nr 14 poz.131iz 2000 r. Nr 2 poz. 20).
  • Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sygnatura sprawy: Rz. XII NS-REJ.KRS/008447/11/067 Z dnia 14.07.2011 r.
  • Statut Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara biskupa z dnia 10 września 2011 r.
  • Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonych przez Miasto Przemyśl nr wpisu E-43200/4/O2.

Statut w całości jest do pobrania w formie załącznika do niniejszego artykułu.

Dane kontaktowe

dane kontaktowe blok
Przedszkole Niepubliczne
" Małe Betlejem" Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
37-700 Przemyśl
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9 A
tel. 16 679 90 65
       667 657 364

Statystyka

Odsłon artykułów:
495894