Jak co roku, Duszpasterstwo Rodzin i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej organizuje dwudniową pielgrzymkę do Częstochowy i Łagiewnik w dniach 27-28 września. Koszt 140 zł. Zgłoszenia: wraz z wpłatą i numerem PESEL w kancelarii parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-17:30. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.