Nasze przedszkole służy dziecku i rodzinie,

uczy życia opartego na fundamencie wiary,

wprowadza dziecko w świat kultury i wartości chrześcijańskich.

Współdziałamy z rodziną na rzecz pomocy dziecku

w wszechstronnym i harmonijnym rozwoju

oraz w kształtowaniu się jego niepowtarzalnej osobowości

w oparciu o niezbywalną godność małego człowieka.