logo 200

5a

5

domek   mapa    

dziewczynka

5b

Sw JS Pelaczar 180

,,Przyjdźcie do nas ze swoją szczerością, ufnością, prostotą, zdziwieniem. Ileż od was można się nauczyć" - tak pisał ksiądz Jan Twardowski w „Elementarzu dla najmłodszego, średniaka i starszego”. 

Rzeczywiście, zasługą dzieci jest to, że mobilizują do pracy, „podpowiadają" pomysły, rozśmieszają„ bawią do łez, dzięki temu wiemy, co lubią, a czego nie znoszą. Dlatego staramy się tak pracować, by nasze przedszkole było bliskie dziecku i otwarte na jego potrzeby.

Podstawowym dokumentem placówki jest statut, w którym określa się zadania, sposób sprawowania opieki nad dziećmi, obowiązki nauczycieli i innych pracowników. Szczegółową organizację pracy określa natomiast ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.

Ramowy rozkład dnia zawiera godziny pracy przedszkola, harmonogram zajęć dodatkowych. Na jego podstawie nauczyciele ustalają zajęcia dla swojego oddziału z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Nauczyciele wiedzą, że dziecko w wieku przedszkolnym potrzebuje zabawy. Oznacza to, że naukę, np. czytania czy pisania, uatrakcyjniamy elementami zabawy. Dziecko bawiąc się, zdobywa doświadczenie, uczy się.

Nauczyciele prowadzą dokumentację pedagogiczną: dzienniki zajęć, zeszyty obserwacji dzieci, przygotowują plany miesięczne. Wychowują w duchu miłości do Boga i Ojczyzny, szacunku do innych. Kształtują u dzieci postawy moralne oparte na wartościach chrześcijańskich.

Opinia o naszej placówce w środowisku lokalnym była i jest bardzo dobra. Bywało i bywa tak, że rodzice przenosili dziecko z innego przedszkola, w którym czuło się źle (nie chciało chodzić, płakało, histeryzowało, było smutne) do nas, gdzie od razu odzyskiwało radość i dobre samopoczucie. W pracy z dziećmi nauczyciele pamiętają o olbrzymiej odpowiedzialności oraz o zaufaniu, jakim obdarzyli ich rodzice. Z pewnością właśnie dlatego są dumni ze swojej pracy z „małymi człowieczkami".

Dane kontaktowe

dane kontaktowe blok
Przedszkole Niepubliczne
" Małe Betlejem" Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
37-700 Przemyśl
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9 A
tel. 16 679 90 65
       667 657 364

Statystyka

Odsłon artykułów:
2142427