Zarządzanie placówką i nadzór pedagogiczny

Bernadetta Osięga - dyrektor

Renata Kumięga - zastępca dyrektora ds. dydaktycznych
 

Edukacja, wychowanie, opieka (w ramach czesnego)

Renata Kumięga -  wychowawczyni grupy starszej, prowadzi zajęcia z edukacji medialnej w grupie starszej

Magdalena Bajda - wychowawczyni grupy młodszej, prowdzi zajęcia z języka łacińskiego w grupie starszej

ks. Piotr Porada - katecheta

Anna Kaczmarczyk - nauczycielka rytmiki 

Agata Dziurzyńska - nauczycielka j.angielskiego

Renata Zubik - psycholog,

Oliwia Markiewicz-Mazur – neurologopeda, terapeuta osób z autyzmem

Kadra Pomocnicza

 

Barbara Sieradzka - pomoc nauczyciela
 

Zajęcia dodatkowe (płatne poza czesnym)

Piotr Jakubiszyn - nauczyciel zajęć sportowych