"Czas jest wartością względną...

Nie tylko w fizyce, ale i w naszym życiu.

Mówimy, ze dzieciństwo, czy młodość przeminęły jakby w jeden dzień,

czekając natomiast na wyniki badań Czas dłuży się w nieskończoność.

Czas to poświęcenie, miłość, małe i duże radości.

Dziś dziękujemy za 25 lat istnienia Przedszkola Niepublicznego

„Małe Betlejem”.

To historia ludzkich więzi, kilkunastu pokoleń dzieci, wspólnych przeżyć.

Narodziny wielu talentów, niezapisany ciąg wzruszeń, ogrom niezwykłych

sukcesów.

Takimi słowami 26 września 2021 r. w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego

w Przemyślu ks. Piotr Porada, wikariusz parafii, a zarazem katecheta przedszkolny,

podsumował 25 lat działalności Przedszkola Niepublicznego „Małe Betlejem”.

Placówka została założona przez ks. Michała Błaszkiewicza - ówczesnego proboszcza

oraz Pana Henryka Pawłowskiego, pierwszego dyrektora placówki, która przyjęła nazwę

Przedszkola Społecznego w Przemyślu. Na początku działalnością dydaktyczno –

wychowawczą objęte były dzieci sześcioletnie, uczęszczające do oddziału zelówkowego,

jednak z czasem pod opiekę Pani Teresy Dzoć, Renaty Kumięga, Beaty Trojniak,

czy Ewy Szczęsnej trafiały również dzieci młodsze.

Obecnie Przedszkole Niepublicznie „Małe Betlejem” otacza swoją opieką dzieci w wieku

2,5 – 6 lat, rozwijając się i prezentując sukcesy swoje i wychowanków.

Ćwierć wieku to znaczna część historii, jednak, jak powiedziała Pani Bernadetta Osięga,

obecny dyrektor przedszkola, nie zatrzymujemy się na tych 25ciu latach. Przed nami

nowe wyzwania, kolejne pokolenia do wychowania. Niech nasze Małe Betlejem będzie

miejscem rodzenia się Pana Jezusa w sercach wszystkich tych, którzy przekroczą jego

próg.

Idąc w następne lata pracy wołajmy za bł. Kardynałem Wyszyńskim:

Jedynemu Bogu przez Maryję!

Dziękujemy dziś Tym Wszystkim, którzy dzielili z nami tę radość:

- Ks. Proboszczowi Januszowi Mączka – za przewodniczenie Eucharystii i dotychczasową

współpracę, otwartość na podejmowane przez nasze przedszkole inicjatywy oraz za to,

że drzwi naszej parafialnej świątyni są zawsze dla naszej przedszkolnej społeczności

otwarte.

Księże Proboszczu za wszelkie dobro – Bóg zapłać.

- Drogiemu Katechecie Księdzu Piotrowi, za pracę, obecność, modlitwę i pomoc

w przygotowanie uroczystości.

- Rodzicom zaangażowanym w uświetnienie liturgii – Pani Magdalenie Prochaska,

Joannie Rzepa oraz Państwu Joannie i Piotrowi Łokieć wraz z córeczką Milenką.

- Pracownikom naszych bratnich jednostek: z PS Tabgha oraz z Przedszkola Mały Nazaret

- Osobom związanym z naszym przedszkolem, wieloletnim i obecnym pracownikom,

rodzicom, dzieciom, których zaangażowanie i wsparcie jest nieodzowne każdego dnia.

Pięknie dziękujemy!

Fotogaleria.