Czemu szukacie Go wśród umarłych?

Czyż nie mówił wam,

że musi być wydany i ukrzyżowany Syn Człowieczy,

by Trzeciego dnia do życia wstać.

Nie ma Go tu!

Wstał, jak powiedział, Alleluja!

 

Błogoslawionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Dyrekcja i Pracownicy 

Przedszkola Niepublicznego "Małe Betlejem"

w Przemyślu.