Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na podstawie  Rozporządzenia MEN z 9 kwietnia 2020 r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19 zawieszenie zajęć w przedszkolu przedłuża się do 26 kwietnia

2020 r. Tym samym kontynuujemy pracę zdalną w naszej placówce.

 

# zostańmy w domu!                                                                                                                                                                 

Bernadetta Osięga

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego

„Małe Betlejem” w Przemyślu