logo 200

5a

5

domek   mapa    

dziewczynka

5b

Sw JS Pelaczar 180

Statut został sporządzony w oparciu o następujące dokumenty:

 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012, poz. 977). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branży szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578).
4. Statut Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. św. Józefa Sebastian Pelczara Biskupa z dnia 10 września 2011 r., z późniejszymi zmianami.
5. Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie – sygnatura sprawy: Rz. XII NS-REJ. KRS/008447/11/067 z dnia 17. 07. 2011 r. 
6. Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonych przez Miasto Przemyśl nr. wpisu E-43200/4/02.
7. Uchwała nr. 3/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej.

Statut w całości w załączeniu. 

Załączniki:
Pobierz plik (0001.jpg)0001.jpg[ ]204 kB
Pobierz plik (0002.jpg)0002.jpg[ ]768 kB
Pobierz plik (0003.jpg)0003.jpg[ ]709 kB
Pobierz plik (0004.jpg)0004.jpg[ ]848 kB
Pobierz plik (0005.jpg)0005.jpg[ ]590 kB
Pobierz plik (0006.jpg)0006.jpg[ ]673 kB
Pobierz plik (0007.jpg)0007.jpg[ ]601 kB
Pobierz plik (0008.jpg)0008.jpg[ ]647 kB
Pobierz plik (0009.jpg)0009.jpg[ ]610 kB
Pobierz plik (0010.jpg)0010.jpg[ ]699 kB
Pobierz plik (0011.jpg)0011.jpg[ ]608 kB
Pobierz plik (0012.jpg)0012.jpg[ ]636 kB
Pobierz plik (0013.jpg)0013.jpg[ ]568 kB
Pobierz plik (0014.jpg)0014.jpg[ ]620 kB
Pobierz plik (0015.jpg)0015.jpg[ ]606 kB
Pobierz plik (0016.jpg)0016.jpg[ ]606 kB
Pobierz plik (0017.jpg)0017.jpg[ ]375 kB
Pobierz plik (Statut Społecznego Przedszkola Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu.pdf)Statut Społecznego Przedszkola Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu.pdf[ ]1735 kB

Dane kontaktowe

dane kontaktowe blok
Przedszkole Niepubliczne
" Małe Betlejem" Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
37-700 Przemyśl
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9 A
tel. 16 679 90 65
       667 657 364

Statystyka

Odsłon artykułów:
2812137